Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Lê Văn Hào - Nguyễn Thị Hồng phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

AĐ 727469
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
81
00
QH 10,5m; vỉa hè 5,0
KDC số 2 đường Nguyễn Huy Tưởng
Phường Hòa An
Chủ hộ lập và chịu trách nhiệm về kết cấu công trình
100.0 m2
92.5 m2
92.5 m2
5.1 m
Tầng 1: 3,9m m
01 tầng
0
1.5
1.5
Móng, cột, dầm, sê nô BTCT, tường xây gạch, mái lợp tôn

Thông tin giấy phép