Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Đồng Đắc Hiệp - Đào Thị Thanh Vân phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

số vào sổ H04438
09/06/2006
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
07-C8
KT04
QH 7,5m; vỉa hè 3,5
Khu dân cư Hòa Phát 4
Phường Hòa An
Chủ hộ lập và chịu trách nhiệm về kết cấu công trình
90.3 m2
83.1 m2
173.4 m2
8.7 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.2
1.2
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái BTCT

Thông tin giấy phép