Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Hộ bà Hồ Thị Lan phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

I 911219
UBND huyện Hòa Vang

Thông tin công trình

Cầu đường
1414
07
Kiệt bê tông 3.0
Khu chỉnh trang
Phường Hòa An
Công ty TNHH thiết kế và xây dựng NV ARCH lập
138.0 m2
95.5 m2
196.28 m2
8.7 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.2
6.1
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái BTCT

Thông tin giấy phép