Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Huỳnh Văn Tảo phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

số vào sổ H01399
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
2026
05
Kiệt bê tông 2.5
Khu chỉnh trang
Phường Hòa An
Chủ hộ lập và chịu trách nhiệm về kết cấu công trình
80.6 m2
59.54 m2
119.08 m2
7.7 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
0.3
4.1
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái BTCT

Thông tin giấy phép