Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Hồ bà Nguyễn Thị Cam phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

I 911219
UBND huyện Hòa Vang

Thông tin công trình

Cầu đường
180
03
Kiệt bê tông 3.0
Khu chỉnh trang
Phường Hòa An
Chủ hộ lập và chịu trách nhiệm về kết cấu công trình
78.6 m2
59.14 m2
118.27 m2
8.35 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
0.0
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái BTCT

Thông tin giấy phép