Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Ông Lầu Châu Hồng phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

X 471254
UBND huyện Hòa Vang

Thông tin công trình

Cầu đường
1374
07
Kiệt bê tông 2.5
Khu chỉnh trang
Phường Hòa An
Công ty TNHH một thành viên Người Xây Tổ Ấm lập
56.0 m2
55.2 m2
31.2 m2
8.7 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
0.0
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái lợp tôn

Thông tin giấy phép