Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Đặng Đình Cố - Ngyễn Thị Thu Hà phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

AG 025639
08/04/2006
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
02
9
Tôn Đản - 7.5
Khu chỉnh trang
Phường Hòa An
Công ty cổ phần Milimet vuông lập
356.1 m2
82.0 m2
235.75 m2
11.3 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2&3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.1
5.0
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái BTCT

Thông tin giấy phép