Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Võ Văn Ý - Võ Thị Nữ phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BA 456248
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
354
10
Kiệt bê tông 2.5
Khu chỉnh trang
Phường Hòa Phát
Công ty TNHH một thành viên Người Xây Tổ Ấm lập
109.0 m2
95.0 m2
294.2 m2
11.6 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2&3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.0
0.6
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái BTCT

Thông tin giấy phép