Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Minh Tuấn - Trần Như Quỳnh phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

AD 284916
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
238
21
Kiệt bê tông 2.5
Khu chỉnh trang
Phường Hòa An
Chủ hộ lập và chịu trách nhiệm về kết cấu công trình
68.6 m2
58.5 m2
82.35 m2
5.6 m
Sảnh hạ: 3.9m m
01 tầng + lững
0
1.2
2.0
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái BTCT

Thông tin giấy phép