Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Hùng Hiệp phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

Số vào sổ 015/QSDĐ 10598/QĐ-UB
UBND huyện Hòa Vang

Thông tin công trình

Cầu đường
555 & 172
14 & 74
Vũ Lăng - 10,5m; vỉa hè 4,0 và đường Tôn Đản - 7.5
Khu chỉnh trang
Phường Hòa Phát
Chủ hộ lập và chịu trách nhiệm về kết cấu công trình
121.8 m2
57.96 m2
57.96 m2
4.4 m
Tầng 1: 3,9m m
01 tầng
0
0.8
2.0 & 2.45
Móng, cột, dầm, sê nô BTCT, tường xây gạch, mái lợp tôn

Thông tin giấy phép