Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 PHẠM TRUNG 200927300 Tổ 14, Hoà Thọ Đông, Cẩm Lệ, TPĐN, Chưa xác định, Chưa xác định, Thành phố Đà Nẵng

Giấy chứng nhận QSDĐ

1
01/01/2019
Sở Tài nguyên & Môi trường TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Nhà ở
343
18
Hòa Phát
Khu chỉnh trang
Phường Hòa Phát
0.0 m2
0.0 m2
0.0 m2
0.0 m
m
0
0.0

Thông tin giấy phép

46/GPXD
01/01/2019
Nguyễn Văn A
UBND Quận Cẩm Lệ