Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Phạm Thị Hạnh , , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

13
04/01/2018
Sở Tài nguyên & Môi trường TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Nhà ở
48
B2.20
Không tên
Khu E1-KDC Nam Cầu Cẩm Lệ
Phường Hòa Xuân
0.0 m2
0.0 m2
0.0 m2
0.0 m
m
0
0.0

Thông tin giấy phép

13
04/01/2018
Chủ tịch
UBND Quận Cẩm Lệ