Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Trần Phương Thảo , , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

34
06/01/2018
Sở Tài nguyên & Môi trường TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Nhà ở
158
29
Không tên
Khu lô 55, B1-133, Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân
Phường Hòa Xuân
0.0 m2
0.0 m2
0.0 m2
0.0 m
m
0
0.0

Thông tin giấy phép

34
06/01/2018
Chủ tịch
UBND Quận Cẩm Lệ