Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Vinh , , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

66
10/01/2018
Sở Tài nguyên & Môi trường TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Nhà ở
119
29
Không tên
Lô 16-LK2, Khu dân cư Hòa Phát 5
Phường Hòa An
0.0 m2
0.0 m2
0.0 m2
0.0 m
m
0
0.0

Thông tin giấy phép

66
10/01/2018
Chủ tịch
UBND Quận Cẩm Lệ