Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Lê Văn Thành , , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

67
10/01/2018
Sở Tài nguyên & Môi trường TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Nhà ở
19b
07
Không tên
Khu chỉnh trang
Phường Hòa An
0.0 m2
0.0 m2
0.0 m2
0.0 m
m
0
0.0

Thông tin giấy phép

67
10/01/2018
Chủ tịch
UBND Quận Cẩm Lệ