Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Lê Thị Phú , , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

334
04/02/2018
Sở Tài nguyên & Môi trường TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Nhà ở
19-B03
00
không tên
KDC An Hòa
Phường Khuê Trung
0.0 m2
0.0 m2
0.0 m2
0.0 m
m
0
0.0

Thông tin giấy phép

334
04/02/2018
Chủ tịch
UBND Quận Cẩm Lệ