Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Trần Thị Huệ , , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

695
08/03/2018
Sở Tài nguyên & Môi trường TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Nhà ở
1
B1-86(GDD)
Chưa có
Khu ĐTST ven sông
Phường Hòa Xuân
0.0 m2
0.0 m2
0.0 m2
0.0 m
m
0
0.0

Thông tin giấy phép

695
08/03/2018
Chủ tịch
UBND Quận Cẩm Lệ