Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Lê Thị Kim Xuyến , , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

1520
02/04/2018
Sở Tài nguyên & Môi trường TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Nhà ở
31
B2.28
Chưa có
Khu E2, KDC Nam cầu Cẩm Lệ
Phường Hòa Xuân
0.0 m2
0.0 m2
0.0 m2
0.0 m
m
0
0.0

Thông tin giấy phép

1520
02/04/2018
Chủ tịch
UBND Quận Cẩm Lệ