Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Trần Thị Vân , , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

2367
02/05/2018
Sở Tài nguyên & Môi trường TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Nhà ở
224
00
Chưa có
KDC số 3 đường Nguyễn Huy Tưởng
Phường Hòa An
0.0 m2
0.0 m2
0.0 m2
0.0 m
m
0
0.0

Thông tin giấy phép

2369
02/05/2018
Chủ tịch
UBND Quận Cẩm Lệ