Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Phạm Nguyễn Thị Huyền , , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

2371
02/05/2018
Sở Tài nguyên & Môi trường TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Nhà ở
389
39
Chưa có
Lô 53 khu B2-8, KDC Phước Lý mở rộng
Phường Hòa An
0.0 m2
0.0 m2
0.0 m2
0.0 m
m
0
0.0

Thông tin giấy phép

2371
02/05/2018
Chủ tịch
UBND Quận Cẩm Lệ