Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Trần Minh Anh , , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

3065
01/06/2018
Sở Tài nguyên & Môi trường TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Nhà ở
288 + 289
34
Chưa có
Lô 64 + 65, B1-10, Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1B
Phường Hòa Xuân
0.0 m2
0.0 m2
0.0 m2
0.0 m
m
0
0.0

Thông tin giấy phép

3065
01/06/2018
Chủ tịch
UBND Quận Cẩm Lệ