Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Lê Thị Thanh Thủy , , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

3487
02/07/2018
Sở Tài nguyên & Môi trường TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Nhà ở
28
107
Chưa có
Lô 53-B2.31, Khu E1, KDC Nam cầu Cẩm Lệ
Phường Hòa Xuân
0.0 m2
0.0 m2
0.0 m2
0.0 m
m
0
0.0

Thông tin giấy phép

3487
02/07/2018
Chủ tịch
UBND Quận Cẩm Lệ