Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Võ Thị Như Ý , , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

3998
01/08/2018
Sở Tài nguyên & Môi trường TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Nhà ở
233
91
Chưa có
Lô 22, B1-106, Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
0.0 m2
0.0 m2
0.0 m2
0.0 m
m
0
0.0

Thông tin giấy phép

3998
01/08/2018
Chủ tịch
UBND Quận Cẩm Lệ