Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Vũ Thị Minh Xa 02363674646 , , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

4385a
05/09/2018
Sở Tài nguyên & Môi trường TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Nhà ở
145
154
Chưa có
Lô 41, B2.40, Khu E2 - KDC Nam cầu Cẩm Lệ
Phường Hòa Xuân
0.0 m2
0.0 m2
0.0 m2
0.0 m
m
0
0.0

Thông tin giấy phép

4385a
05/09/2018
Chủ tịch
UBND Quận Cẩm Lệ