Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Đinh Thị Ngọc Uyên 201303775 0766.555.025 Hòa Khương, Hòa Vang, Xã Hòa Khương, Quận Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng

Giấy chứng nhận QSDĐ

4385ab
01/01/2019
Sở Tài nguyên & Môi trường TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Nhà ở
915
154
Chưa có
Lô 41, B2.40, Khu E2 - KDC Nam cầu Cẩm Lệ
Phường Hòa Xuân
0.0 m2
0.0 m2
0.0 m2
0.0 m
m
0
0.0

Thông tin giấy phép

UBND Quận Cẩm Lệ