Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Hồ Lê Diễm Trâm phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,
2 Hoàng Minh Sang phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

AO 763841
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
234
31
Kiệt Bêtông xi măng
Phường Khuê Trung
KM CO.,LTD lập năm 2016
83.5 m2
71.85 m2
173.0 m2
10.5 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,3m/01 tầng m
03 tầng
0
1.0
Công trình xây dựng trong khuôn viên đất của chủ hộ
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái BTCT

Thông tin giấy phép