Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Công phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,
2 Nguyễn Quang Rô phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BC 179589
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
98
37
Kiệt 113 Trần Huy Liệu
Phường Khuê Trung
ANHOUSE.JSC lập năm 2016
127.1 m2
113.9 m2
354.5 m2
9.8 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,4m; Tầng 3: 2,5m m
03 tầng
0
1.51
Công trình xây dựng trong khuôn viên đất của chủ hộ
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái BTCT

Thông tin giấy phép