Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Phạm Thị Quý huyện Đại Lộc, Quảng Nam, , ,
2 Nguyễn Văn Sỹ huyện Đại Lộc, Quảng Nam, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

AL 388953
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
831-C16
KT01/1
QH(4,0-7,5-4,0)
KDC Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường
Phường Khuê Trung
Chủ hộ tự lập năm 2016
100.0 m2
95.0 m2
95.0 m2
5.1 m
Sảnh hạ 3,9m m
01 tầng
0
1.0
1,0
Móng, cột, dầm BTCT, tường xây gạch, mái lợp tôn

Thông tin giấy phép