Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Lê Thị Liên quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,
2 Ngô Văn Thanh Hiệp quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BA 456616
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
14-D30
00
QH(3,0-5,5-3,0)
Khu dân cư An Hòa
Phường Khuê Trung
Chủ hộ tự lập năm 2016
75.7 m2
69.7 m2
145.4 m2
8.6 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.2
1,2
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái BTCT

Thông tin giấy phép