Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thận phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ H00345
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
E1-16
00
QH (4,5-7,5-4,5)
Lô E1-16 KDC số 3 Nguyễn Tri Phương
Phường Khuê Trung
BSPACE .,JSC lập năm 2016
0.0 m2
0.0 m2
0.0 m2
0.0 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
0
0.0

Thông tin giấy phép