Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Trần Văn Sơn Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BK 303941
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
24
B2.4
QH(3,0-5,5-3,0)
Khu TĐC Phước Lý
Phường Hòa An
CÔNG TY TNHH GOLDEN SCALE lập năm 2016
100.0 m2
94.0 m2
194.0 m2
8.35 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.2
1,2
Móng, cột, dầm BTCT, tường xây gạch, mái BTCT

Thông tin giấy phép