Truy cập nội dung luôn

Danh sách giấy phép xây dựng

Tên chủ sở hữu
Phường
Số cấp phép
Ngày cấp
Từ ngày
Đến ngày
Số seri quyền sử dụng đất
Tờ bản đồ số
STT Chủ sở hữu Địa chỉ Giấy tờ QSDĐ (số seri, thửa đất, tờ bản đồ số) Trạng thái Số giấy phép Ngày cấp giấy phép
101 Lê Kim Lộc - Trương Thị Vịnh QH 5,5m; vỉa hè 3,0, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BD 669464; Thửa 301; tờ BĐ 00 Chờ cấp
102 Đồng Đắc Hiệp - Đào Thị Thanh Vân QH 7,5m; vỉa hè 3,5, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng số vào sổ H04438; Thửa 07-C8; tờ BĐ KT04 Chờ cấp
103 Lê Văn Hào - Nguyễn Thị Hồng QH 10,5m; vỉa hè 5,0, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AĐ 727469; Thửa 81; tờ BĐ 00 Chờ cấp
104 Phan Thanh Học - Ngô Thị Tuất Tôn Đản - 7.5, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AG 002484; Thửa 165/1; tờ BĐ 04 Chờ cấp
105 Phạm Trận - Lê Thị Dỵ QH 7,5m; vỉa hè 3,5, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AĐ 727271; Thửa 67; tờ BĐ 18 Chờ cấp
106 Ngô Ngọc Núi - Ngyễn Thị Hà QH 5,5m; vỉa hè 3,0, Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng ; Thửa 35; tờ BĐ B2.3 Chờ cấp
107 Nguyễn Hồng Phúc - Lê Thị Dớ Kiệt bê tông 3.0, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AI 397187; Thửa 1573; tờ BĐ 07 Chờ cấp
108 Nguyễn Văn Quân - Nguyễn Thị Nhân QH 5,5m; vỉa hè 3,0, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BK 312998 & BK 312995; Thửa 1693&1037; tờ BĐ 5 Chờ cấp
109 Phạm Văn Thịnh - Khắc Thị Quỳnh Trâm QH 5,5m; vỉa hè 3,0, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BH 240403; Thửa 233; tờ BĐ 27 Chờ cấp
110 Phan Thanh Long - Nguyễn Thị Cẩm Vân Tôn Đản - 7.5, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AB 470104; Thửa 472; tờ BĐ 8 Chờ cấp