Truy cập nội dung luôn

Danh sách giấy phép xây dựng

Tên chủ sở hữu
Phường
Số cấp phép
Ngày cấp
Từ ngày
Đến ngày
Số seri quyền sử dụng đất
Tờ bản đồ số
STT Chủ sở hữu Địa chỉ Giấy tờ QSDĐ (số seri, thửa đất, tờ bản đồ số) Trạng thái Số giấy phép Ngày cấp giấy phép
5091 Lê Thị Phương Dung & Trần Hoàng Tuấn QH(4,0-7,5-4,0), Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BX 436145 & BX 436148; Thửa 65 + 66; tờ BĐ B1-32 Chờ cấp
5092 Phạm Thị Thắm & Nguyễn Văn Công QH 7,5m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BG 992664; Thửa 110; tờ BĐ B1-21 Chờ cấp
5093 Lý Thị Thanh Đào & Nguyễn Lê Bảo QH(4,0-7,5-4,0), Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BY 814929; Thửa 39; tờ BĐ B1-7 Chờ cấp
5094 Đặng Thị Tuyết Ngân & Lê Xuân Đức QH 7,5m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BQ 445074; Thửa 13; tờ BĐ B1-40(GĐ2) Chờ cấp
5095 Võ Thị Thu Hòa & Nguyễn Văn Quang QH (3,0-5,5-3,0) hướng Bắc & BTXM 5,5m hướng Nam, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BQ 376572 & BQ 376571; Thửa 21-B03 + 22-B03; tờ BĐ 00 Chờ cấp
5096 Phan Thị Mai & Phạm Văn Sơn BTXM, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BY 814138; Thửa 107; tờ BĐ 43 Chờ cấp
5097 Lê Thị Diệu Hương & Lê Thọ Nguyên QH 7,5m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BO 678780; Thửa 13; tờ BĐ B1-37(GĐ2) Chờ cấp
5098 Nguyễn Thị Thu Diễm & Trần Kiêm QH 9,0m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CC 823632; Thửa 11; tờ BĐ B1-46 Chờ cấp
5099 Phan Thị Hồng Minh & Trần Quốc Khánh QH 9,0m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BY 789721; Thửa 56; tờ BĐ B1-48 Chờ cấp
5100 Trần Nữ Huyền Nga & Nguyễn Hữu Huấn QH 7,5m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CA 486219 & CA 486220; Thửa 8 + 9; tờ BĐ B1-112 Cấp mới 3483/GP-UBND 18/08/2017