Truy cập nội dung luôn

Danh sách giấy phép xây dựng

Tên chủ sở hữu
Phường
Số cấp phép
Ngày cấp
Từ ngày
Đến ngày
Số seri quyền sử dụng đất
Tờ bản đồ số
STT Chủ sở hữu Địa chỉ Giấy tờ QSDĐ (số seri, thửa đất, tờ bản đồ số) Trạng thái Số giấy phép Ngày cấp giấy phép
5111 Trần Thị Tùng Kiệt Bêtông xi măng, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CC 823898; Thửa 280; tờ BĐ 32 Chờ cấp
5112 Nguyễn Hoàng Lê Thanh & Lương Hoài Phương Kiệt Bêtông xi măng, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CA 499498; Thửa 287; tờ BĐ 47 Chờ cấp
5113 Nguyễn Thị Thanh Châu QH 7,5m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CA 486734; Thửa 37; tờ BĐ B1-101 Cấp mới 4316/UBND- 20/10/2017
5114 Nguyễn Thị Bích Lý & Trịnh Việt Quốc QH 7,5m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BX 411471; Thửa 61; tờ BĐ B1-44 Chờ cấp
5115 Trịnh Thị Ngọc Yến & Nguyễn Thanh Lập QH 7,5m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BQ 445351; BT 999369; BT 999370; Thửa 44 + 45 + 46; tờ BĐ B1-19(GĐ2) Chờ cấp
5116 Đặng Thành Hiếu QH 7,5m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CA 443387; CA 443388; CA 443389; CA 443390; Thửa 93 + 94 + 95 + 96; tờ BĐ B1-94 Chờ cấp
5117 Phan Thị Mai Hương & Phan Thành Thoại QH 10,5m; vỉa hè 5,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BO 678449; Thửa 29; tờ BĐ B1-41(GĐ2) Chờ cấp
5118 Lê Thị Phương Dung & Trần Hoàng Tuấn QH(4,0-7,5-4,0), Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BX 436145 & BX 436148; Thửa 65 + 66; tờ BĐ B1-32 Chờ cấp
5119 Phạm Thị Thắm & Nguyễn Văn Công QH 7,5m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BG 992664; Thửa 110; tờ BĐ B1-21 Chờ cấp
5120 Lý Thị Thanh Đào & Nguyễn Lê Bảo QH(4,0-7,5-4,0), Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BY 814929; Thửa 39; tờ BĐ B1-7 Chờ cấp