Truy cập nội dung luôn

Danh sách giấy phép xây dựng

Tên chủ sở hữu
Phường
Số cấp phép
Ngày cấp
Từ ngày
Đến ngày
Số seri quyền sử dụng đất
Tờ bản đồ số
STT Chủ sở hữu Địa chỉ Giấy tờ QSDĐ (số seri, thửa đất, tờ bản đồ số) Trạng thái Số giấy phép Ngày cấp giấy phép
5121 Đặng Thị Tuyết Ngân & Lê Xuân Đức QH 7,5m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BQ 445074; Thửa 13; tờ BĐ B1-40(GĐ2) Chờ cấp
5122 Võ Thị Thu Hòa & Nguyễn Văn Quang QH (3,0-5,5-3,0) hướng Bắc & BTXM 5,5m hướng Nam, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BQ 376572 & BQ 376571; Thửa 21-B03 + 22-B03; tờ BĐ 00 Chờ cấp
5123 Phan Thị Mai & Phạm Văn Sơn BTXM, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BY 814138; Thửa 107; tờ BĐ 43 Chờ cấp
5124 Lê Thị Diệu Hương & Lê Thọ Nguyên QH 7,5m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BO 678780; Thửa 13; tờ BĐ B1-37(GĐ2) Chờ cấp
5125 Nguyễn Thị Thu Diễm & Trần Kiêm QH 9,0m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CC 823632; Thửa 11; tờ BĐ B1-46 Chờ cấp
5126 Phan Thị Hồng Minh & Trần Quốc Khánh QH 9,0m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BY 789721; Thửa 56; tờ BĐ B1-48 Chờ cấp
5127 Trần Nữ Huyền Nga & Nguyễn Hữu Huấn QH 7,5m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CA 486219 & CA 486220; Thửa 8 + 9; tờ BĐ B1-112 Cấp mới 3483/GP-UBND 18/08/2017
5128 Phạm Tấn Phước (Người đại diện: Ngô Thị Bé) QH (4,0-7,5-3,0)m & QH (3,0-7,5-3,0), Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BE 048076; Thửa 23; tờ BĐ B1-12 Chờ cấp
5129 Nguyễn Minh Châu & Bùi Văn Cải QH(4,0-7,5-4,0), Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BE 048447 & BE 048448; Thửa 1 + 2; tờ BĐ B1-18 Chờ cấp
5130 Trịnh Thị Hiền QH 7,5m; vỉa hè 4,0, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BN 048846; Thửa 437-C5; tờ BĐ KT01/1 Chờ cấp