Truy cập nội dung luôn

Danh sách giấy phép xây dựng

Tên chủ sở hữu
Phường
Số cấp phép
Ngày cấp
Từ ngày
Đến ngày
Số seri quyền sử dụng đất
Tờ bản đồ số
STT Chủ sở hữu Địa chỉ Giấy tờ QSDĐ (số seri, thửa đất, tờ bản đồ số) Trạng thái Số giấy phép Ngày cấp giấy phép
5141 Nguyễn Thị Bích Lý & Trịnh Việt Quốc QH 7,5m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BX 411471; Thửa 61; tờ BĐ B1-44 Chờ cấp
5142 Trịnh Thị Ngọc Yến & Nguyễn Thanh Lập QH 7,5m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BQ 445351; BT 999369; BT 999370; Thửa 44 + 45 + 46; tờ BĐ B1-19(GĐ2) Chờ cấp
5143 Đặng Thành Hiếu QH 7,5m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CA 443387; CA 443388; CA 443389; CA 443390; Thửa 93 + 94 + 95 + 96; tờ BĐ B1-94 Chờ cấp
5144 Phan Thị Mai Hương & Phan Thành Thoại QH 10,5m; vỉa hè 5,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BO 678449; Thửa 29; tờ BĐ B1-41(GĐ2) Chờ cấp
5145 Lê Thị Phương Dung & Trần Hoàng Tuấn QH(4,0-7,5-4,0), Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BX 436145 & BX 436148; Thửa 65 + 66; tờ BĐ B1-32 Chờ cấp
5146 Phạm Thị Thắm & Nguyễn Văn Công QH 7,5m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BG 992664; Thửa 110; tờ BĐ B1-21 Chờ cấp
5147 Lý Thị Thanh Đào & Nguyễn Lê Bảo QH(4,0-7,5-4,0), Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BY 814929; Thửa 39; tờ BĐ B1-7 Chờ cấp
5148 Đặng Thị Tuyết Ngân & Lê Xuân Đức QH 7,5m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BQ 445074; Thửa 13; tờ BĐ B1-40(GĐ2) Chờ cấp
5149 Võ Thị Thu Hòa & Nguyễn Văn Quang QH (3,0-5,5-3,0) hướng Bắc & BTXM 5,5m hướng Nam, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BQ 376572 & BQ 376571; Thửa 21-B03 + 22-B03; tờ BĐ 00 Chờ cấp
5150 Phan Thị Mai & Phạm Văn Sơn BTXM, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BY 814138; Thửa 107; tờ BĐ 43 Chờ cấp