Truy cập nội dung luôn

Danh sách giấy phép xây dựng

Tên chủ sở hữu
Phường
Số cấp phép
Ngày cấp
Từ ngày
Đến ngày
Số seri quyền sử dụng đất
Tờ bản đồ số
STT Chủ sở hữu Địa chỉ Giấy tờ QSDĐ (số seri, thửa đất, tờ bản đồ số) Trạng thái Số giấy phép Ngày cấp giấy phép
5161 Nguyễn Thị Lan & Võ Trung Kiên QH (3,0-5,5-3,0), Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BY 814024; Thửa 22B1-5; tờ BĐ 00 Chờ cấp
5162 Tạ Tiến Ngữ QH 7,5m; vỉa hè 4,0m & QH 3,5m; vỉa hè 1,5m, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng vào sổ cấp GCN QSDĐ số 006365QSDĐ/; Thửa C3-209; tờ BĐ KT01/1 Chờ cấp
5163 Phạm Thị Hồng Hạnh QH(4,0-7,5-4,0), Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BT 912410; Thửa C-127; tờ BĐ 00 Chờ cấp
5164 Trương Đình Vũ QH 7,5m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BN 189854; Thửa 26; tờ BĐ B1-84(GĐ2) Chờ cấp
5165 Trần Thị Tùng Kiệt Bêtông xi măng, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CC 823898; Thửa 280; tờ BĐ 32 Chờ cấp
5166 Nguyễn Hoàng Lê Thanh & Lương Hoài Phương Kiệt Bêtông xi măng, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CA 499498; Thửa 287; tờ BĐ 47 Chờ cấp
5167 Nguyễn Thị Thanh Châu QH 7,5m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CA 486734; Thửa 37; tờ BĐ B1-101 Cấp mới 4316/UBND- 20/10/2017
5168 Nguyễn Thị Bích Lý & Trịnh Việt Quốc QH 7,5m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BX 411471; Thửa 61; tờ BĐ B1-44 Chờ cấp
5169 Trịnh Thị Ngọc Yến & Nguyễn Thanh Lập QH 7,5m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BQ 445351; BT 999369; BT 999370; Thửa 44 + 45 + 46; tờ BĐ B1-19(GĐ2) Chờ cấp
5170 Đặng Thành Hiếu QH 7,5m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CA 443387; CA 443388; CA 443389; CA 443390; Thửa 93 + 94 + 95 + 96; tờ BĐ B1-94 Chờ cấp