Truy cập nội dung luôn

Danh sách giấy phép xây dựng

Tên chủ sở hữu
Phường
Số cấp phép
Ngày cấp
Từ ngày
Đến ngày
Số seri quyền sử dụng đất
Tờ bản đồ số
STT Chủ sở hữu Địa chỉ Giấy tờ QSDĐ (số seri, thửa đất, tờ bản đồ số) Trạng thái Số giấy phép Ngày cấp giấy phép
5171 Nguyễn Thị Hồng Thu & Đặng Văn Trung QH (3,0-5,5-3,0), Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BX 284464; Thửa 10; tờ BĐ B2.1 Chờ cấp
5172 Nguyễn Thị Bích Ngân & Nguyễn Đắc Đạo QH (3,0-5,5-3,0), Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BT 912866; Thửa 1015; tờ BĐ B2.44 Chờ cấp
5173 Trịnh Kim Bình & Nguyễn Ngọc Hải QH (5,0-10,5-5,0), Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CA 504244 & CA 504243; Thửa 03 + 04; tờ BĐ 00 Chờ cấp
5174 Phan Thị Miền & Nguyễn Hữu Thôi QH 5,5m; vỉa hè 3,0, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CA 552180; Thửa 166; tờ BĐ 33 Chờ cấp
5175 Nguyễn Thị Thùy Dung QH 7,5m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CA 443212; Thửa 16; tờ BĐ B1-93 Cấp mới 4398/GP-UBND 27/10/2017
5176 Nguyễn Thị Hồng & Trần Viết Ý QH 7,5m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BX 411457; Thửa 47; tờ BĐ B1-44 Cấp mới 1828/GP-UBND 18/04/2017
5177 Trần Thị Hải Vân & Nguyễn Việt Dũng QH 7,5m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CA 443621; Thửa 15; tờ BĐ B1-97 Chờ cấp
5178 Cao Thị Thúy & Hồ Văn Thu QH 9m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BX 411553; Thửa 30; tờ BĐ B1-46 Chờ cấp
5179 Cao Thị Thúy & Hồ Văn Thu QH 9m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BX 411552; Thửa 29; tờ BĐ B1-46 Chờ cấp
5180 Nguyễn Thị Thảo Nguyên QH (3,0-5,5-3,0), Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BV 218913; Thửa 02; tờ BĐ B2.16 Chờ cấp