Truy cập nội dung luôn

Danh sách giấy phép xây dựng

Tên chủ sở hữu
Phường
Số cấp phép
Ngày cấp
Từ ngày
Đến ngày
Số seri quyền sử dụng đất
Tờ bản đồ số
STT Chủ sở hữu Địa chỉ Giấy tờ QSDĐ (số seri, thửa đất, tờ bản đồ số) Trạng thái Số giấy phép Ngày cấp giấy phép
161 Nguyễn Cảnh - Bùi Thị Kim Ngân QH 5,5m; vỉa hè 3,0, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng ; Thửa 75; tờ BĐ B2-10 Chờ cấp
162 Trần Việt Hùng - Phạm Thị Xuân Mai Bắc Sơn - 7,5m; vỉa hè 4,5, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BD 654781; Thửa 24-C3; tờ BĐ KT04 Chờ cấp
163 Võ Trọng Dũng - Đặng Thị Minh Ngọc Kiệt 2.0, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BK 303983; Thửa 303; tờ BĐ 02 Chờ cấp
164 Phạm Phú Cầm - Đoàn Thị Hiếu QH 5,0m; vỉa hè 3,0, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng ; Thửa 07; tờ BĐ LK1 Chờ cấp
165 Dương Ngọc Hùng - Tô Thị Hồng Kiệt 3.0, Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AD 166699; Thửa 39; tờ BĐ 17 Chờ cấp
166 Nguyễn Đức Thư Kiệt bê tông 3.0, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng W 543952; Thửa 1770; tờ BĐ 07 Cấp mới 1047a 16/03/2018
167 Hộ ông Nguyễn Văn Quốc Bảo Kiệt bê tông 2.5, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng X 526932; Thửa 663; tờ BĐ 03 Chờ cấp
168 Hộ ông Hoàng Linh Thuyên Nguyễn Công Hoan - 7.5m, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng I 911517; Thửa 418/2; tờ BĐ 5 Chờ cấp
169 Phạm Hữu Tuấn - Lê Thị Phương QH 7,5m; vỉa hè 3,5, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AO 763759; Thửa 258; tờ BĐ 27 Chờ cấp
170 Nguyễn Văn Sơn - Đinh Thị Thủy Kiệt bê tông 2.5, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BC 179552; Thửa 448; tờ BĐ 12 Chờ cấp
171 Nguyễn Phúc Chính - Trần Thị Huệ Kiệt bê tông 2.5, Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BD 669789; Thửa 306; tờ BĐ 17 Chờ cấp
172 Hồ Thị Thanh Phú QH 5,5m; vỉa hè 3,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BB 519745; Thửa D4-6; tờ BĐ 00 Chờ cấp
173 Nguyễn Văn Sơn - Đinh Thị Thủy Kiệt bê tông 2.5, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BC 179552; Thửa 609; tờ BĐ 12 Chờ cấp
174 Đoàn Nam Toàn QH 5,5m; vỉa hè 3,0, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BA 456176; Thửa 04-C7; tờ BĐ KT04 Chờ cấp
175 Lê Thị Chiến Kiệt bê tông 3.0, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AE 379670; Thửa 619; tờ BĐ 24 Chờ cấp
176 Hộ ông Hồ Văn Quý Tôn Đản - 7.5m, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng I 941235; Thửa 10; tờ BĐ 22 Chờ cấp
177 Hộ ông Đặng Phước Xứng Kiệt bê tông 2.5, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng số vào sổ số 02160 QSDĐ/1262/QĐ-UB; Thửa 168; tờ BĐ 12 Chờ cấp
178 Lê Hai - Phạm Thị Lanh Nguyễn Công Hoan - 7,5, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BD 669168; Thửa 859; tờ BĐ 05 Chờ cấp
179 Nguyễn Tuấn - Đoàn Thị Tuyết Lâm Nhĩ - 5,5m; vỉa hè 3,0, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BĐ 876459; Thửa 172; tờ BĐ 20 Chờ cấp
180 Phạm Xuân Quang - Võ Thị Kim Trang Kiệt bê tông 2.5, Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BH 240381; Thửa 633; tờ BĐ 10 Chờ cấp