Truy cập nội dung luôn

Danh sách giấy phép xây dựng

Tên chủ sở hữu
Phường
Số cấp phép
Ngày cấp
Từ ngày
Đến ngày
Số seri quyền sử dụng đất
Tờ bản đồ số
STT Chủ sở hữu Địa chỉ Giấy tờ QSDĐ (số seri, thửa đất, tờ bản đồ số) Trạng thái Số giấy phép Ngày cấp giấy phép
3091 Nguyễn Thị Thu Hà Cẩm Nam 7, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CK 114140; Thửa 49; tờ BĐ 130 Cấp mới 3341/GP-UBND 08/08/2017
3092 Nguyễn Thị Huế QH 7,5m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CA 486202; Thửa 126; tờ BĐ 91 Cấp mới 4976/GP-UBND 28/12/2017
3093 Nguyễn Hoàng Như Ý & Bùi Tấn Anh Huy QH 7,5m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CA 486103; CA 486104; Thửa 15 + 19; tờ BĐ 91 Cấp mới 4979/GP-UBND 28/12/2017
3094 Mai Thị Túy Hội Trịnh Khả, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BI 203744; Thửa 12; tờ BĐ 119 Cấp mới 4957/GP-UBND 26/12/2017
3095 Phạm Thanh Thanh Kiều Phụng, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CE 743765; Thửa 138; tờ BĐ 198 Cấp mới 4903/GP-UBND 21/12/2017
3096 Trương Ngọc Tân Nguyễn Kim, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CE 743023; Thửa 252; tờ BĐ 162 Cấp mới 4894/GP-UBND 20/12/2017
3097 Phan Thị Thu Thủy & Trần Ức Tài Đinh Văn Chấp, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CK 114035; Thửa 119; tờ BĐ 56 Chờ cấp
3098 Tạ Thị Hồng Hạnh QH 7,5m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CA 443163; Thửa 63; tờ BĐ B1-92 Cấp mới 2985/GP-UBND 07/07/2017
3099 Nguyễn Thị Hồng & Nguyễn Văn Xuyền QH 5,5m; vỉa hè 3,0m hướng Đông & QH 5,5m; vỉa hè 3,0m hướng Na, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BC 803186; Thửa 32A; tờ BĐ D1 Cấp mới 4890/GP-UBND 20/12/2017
3100 Nguyễn Quỳnh Châu & Mai Văn Hùng QH 7,5m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CH 636208; Thửa 96; tờ BĐ 43 Cấp mới 3977/GP-UBND 26/09/2017
3101 Huỳnh Thị Ngọc Loan & Phạm Tấn Phương Nguyễn Dữ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BA 620753; Thửa 73-D1 + 75-D1; tờ BĐ 00 Cấp mới 4535/GP-UBND 08/11/2017
3102 Nguyễn Xuân Hà Giang QH 7,5m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BO 678758; Thửa 68; tờ BĐ 75 Cấp mới 4849/GP-UBND 15/12/2017
3103 Quách Quân Y Hoàng Sâm & Ngô Mây, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CH 680643; Thửa 178; tờ BĐ 118 Cấp mới 1457/GP-UBND 31/03/2017
3104 Dương Thị Thúy Hằng & Đặng Trung Tín Văn Tiến Dũng, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CA 552251; Thửa 116; tờ BĐ 191 Chờ cấp
3105 Đỗ Thị Tịnh & Phạm Phú Thọ Lư Giang, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BT 912674; Thửa 738; tờ BĐ B2.15 Cấp mới 4845/GP-UBND 15/12/2017
3106 Huỳnh Thị Hoa & Trần Thanh Tùng QH 7,5m; vỉa hè 3,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CK 187431; Thửa 129; tờ BĐ 65 Cấp mới 4844/GP-UBND 15/12/2017
3107 Hoàng Thị Ngọc Anh & Phạm Đức Tài QH 7,5m; vỉa hè 3,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CA 486651; Thửa 261; tờ BĐ 90 Cấp mới 2327/GP-UBND 16/05/2017
3108 Nguyễn Thị Quỳnh Nga & Nguyễn Đức Long QH 7,5m; vỉa hè 3,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CC 878482; Thửa 72; tờ BĐ 33 Cấp mới 4842/GP-UBND 14/12/2017
3109 Lưu Nguyễn Vạn Hiếu & Võ Tấn Phương QH 9,0m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BI 074459; BI 074460; Thửa 117 + 113; tờ BĐ 89 Cấp mới 4841/GP-UBND 14/12/2017
3110 Phan Thị Quỳnh Châu & Lê Văn Thành QH 7,5m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CC 878813; Thửa 159; tờ BĐ 79 Cấp mới 4839/GP-UBND 14/12/2017
3111 Kiều Thị Mười & Hồ Chinh (Hồ Văn Chinh) QH 5,5m; vỉa hè 3,0m hướng Đông & QH 5,5m; vỉa hè 3,0m hướng Na, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BK 303183; Thửa 01; tờ BĐ C16 Cấp mới 2116/GP-UBND 04/05/2017
3112 Phạm Thị Quỳnh Phương & Hồ Đắc Dũng QH 7,5m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BN 126596; Thửa 630 + 631; tờ BĐ B2.28 Cấp mới 3790/GP-UBND 14/09/2017
3113 Phạm Thị Cẩm & Nguyễn Hữu Nhơn Liêm Lạc 10, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CK 291987; Thửa 78; tờ BĐ 225 Chờ cấp
3114 Võ Thị Thanh & Trương Quang QH 5,5m; vỉa hè 3,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BH 271906; Thửa 62; tờ BĐ 132 Cấp mới 4827/GP-UBND 12/12/2017
3115 Bùi Thị Thanh Xuân & Nguyễn Hữu Thọ QH 6,0m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CH 611058; Thửa 309; tờ BĐ 52 Cấp mới 4825/GP-UBND 12/12/2017
3116 Đào Thị Phương & Vũ Nam Phan QH 7,5m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CA 486490; Thửa 13; tờ BĐ B1-99 Cấp mới 4634/GP-UBND 22/11/2017
3117 Tôn Nữ Thị Diệu Huyền & Nguyễn Hữu Duy QH 7,5m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CA 486553; Thửa 259; tờ BĐ 91 Chờ cấp
3118 Trần Thị Huệ QH 7,5m; vỉa hè 4,0m hướng Tây Bắc & QH 7,5m; vỉa hè 4,0m hướng Đông Bắc, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CE 748246; Thửa 120; tờ BĐ 43 Cấp mới 4624/GP-UBND 21/11/2017
3119 Nguyễn Thị Hồng Việt & Lương Anh Đức QH 7,5m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CA 486085; Thửa 37; tờ BĐ 91 Cấp mới 4431/GP-UBND 01/11/2017
3120 Nguyễn Thị Hoàng Oanh & Đinh Ngọc Thương QH 10,5m; vỉa hè 5,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BO 678687; Thửa 152; tờ BĐ 75 Chờ cấp