Truy cập nội dung luôn

Danh sách giấy phép xây dựng

Tên chủ sở hữu
Phường
Số cấp phép
Ngày cấp
Từ ngày
Đến ngày
Số seri quyền sử dụng đất
Tờ bản đồ số
STT Chủ sở hữu Địa chỉ Giấy tờ QSDĐ (số seri, thửa đất, tờ bản đồ số) Trạng thái Số giấy phép Ngày cấp giấy phép
3151 Nguyễn Thị Ngọc Ánh & Nguyễn Văn Bá Liêm Lạc 10, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CK 387529; Thửa 69; tờ BĐ 225 Cấp mới 3234/GP-UBND 28/07/2017
3152 Nguyễn Thị Hai & Nguyễn Ngọc Thuận QH 10,5m; vỉa hè 5,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BH 174775; Thửa 331; tờ BĐ 163 Cấp mới 2004/GP-UBND 25/04/2017
3153 Lê Thị Thơ & Nguyễn Thanh Bình QH 7,5m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BV 370991; Thửa 40; tờ BĐ B2.19 Cấp mới 2005/GP-UBND 25/04/2017
3154 Vũ Hồng Chương QH 10,5m; vỉa hè 5,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BĐ 834506; Thửa 39; tờ BĐ B2.5 Cấp mới 1473/GP-UBND 31/03/2017
3155 Lê Thị Lệ Thủy QH 7,5m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CC 878860; Thửa 206; tờ BĐ 79 Cấp mới 4614/GP-UBND 20/11/2017
3156 Nguyễn Thị Thanh Nga & Đoàn Văn Bàn QH 7,5m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BX 411651; Thửa 10; tờ BĐ B1-47 Cấp mới 741/GP-UBND 07/03/2017
3157 Nguyễn Thị Thúy Hằng & Đinh Ngọc Hà QH 5,5m; vỉa hè 3,0m hướng Nam & QH 5,5m; vỉa hè 3,0m hướng Tây, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BH 271333; Thửa 29; tờ BĐ B2-4 Cấp mới 130/GP-UBND 20/01/2017
3158 Nguyễn Hoàng Anh Lỗ Giáng 18 & Hồ Tỵ, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CK 221832; Thửa 139; tờ BĐ 162 Cấp mới 509/GP-UBND 27/02/2017
3159 Nguyễn Thị Tưởng & Lâm Quang Ngọc QH 10,5m; vỉa hè 5,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BC 729970; Thửa 176; tờ BĐ A Cấp mới 3702/GP-UBND 06/09/2017
3160 Lê Thị Thanh Thủy & Lê Duy Cường QH 5,5m; vỉa hè 3,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BI 172996; Thửa 517; tờ BĐ 00 Cấp mới 70/GP-UBND 12/01/2017
3161 Trần Thị Kim Phụng & Đỗ Văn Trúc QH 7,5m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CK 291982; Thửa 112; tờ BĐ 141 Cấp mới 2698/GP-UBND 14/06/2017
3162 Cao Thị Thu Hà & Nguyễn Ngọc Tuấn QH 7,5m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BX 411718; Thửa 60; tờ BĐ 77 Cấp mới 4481/GP-UBND 06/11/2017
3163 Đinh Thị Nhân (Đinh Thị Mỹ Nhân) & Huỳnh Đình Toàn QH 7,5m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CC 829647; Thửa 126; tờ BĐ 66 Chờ cấp
3164 Hoàng Thị Ngọc Lan QH 7,5m; vỉa hè 3,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CC 999008; Thửa 98; tờ BĐ 34 Cấp mới 2113/GP-UBND 04/05/2017
3165 Trần Thị Anh & Lê Ngọc Nam QH 10,5m; vỉa hè 12,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BH 271344; Thửa 62; tờ BĐ 108 Cấp mới 2113/GP-UBND 04/05/2017
3166 Huỳnh Thị Hà & Trương Công Quảng Lê Thiết Hùng, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BY 814949; Thửa 202; tờ BĐ 86 Cấp mới 1115/GP-UBND 20/03/2017
3167 Lê Thị Hường & Bùi Thanh Toàn QH 5,5m; vỉa hè 3,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BQ 376688; Thửa 364; tờ BĐ 163 Cấp mới 1823/GP-UBND 18/04/2017
3168 Lê Thị Kim Loan & Thái Thôi QH 7,5m; vỉa hè 6,5, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CK 387385; Thửa 134; tờ BĐ 191 Cấp mới 1009/GP-UBND 14/03/2017
3169 Nguyễn Thị Như Hoa & Võ Xuân Hân Ngô Mây, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CK 387684; Thửa 149; tờ BĐ 118 Cấp mới 2312/GP-UBND 16/05/2017
3170 Nguyễn Thị Minh Nguyệt & Nguyễn Hoàng Long Ngô Mây, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CK 387683; Thửa 144; tờ BĐ 118 Cấp mới 4820/GP-UBND 12/12/2017
3171 Nguyễn Thị Thanh Hoa & Võ Quang Thắng QH 7,5m; vỉa hè 3,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CC 900900; CC 900901; Thửa 288 + 289; tờ BĐ 34 Cấp mới 3016/GP-UBND 11/07/2017
3172 Võ Thị Mão & Đậu Xuân Hùng QH 9,0m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CC 829430; Thửa 113; tờ BĐ 66 Cấp mới 3614/GP-UBND 29/08/2017
3173 Hồ Thị Hiền Giang & Nguyễn Hoàng Phương QH 7,5m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CE 678559; Thửa 9; tờ BĐ 32 Cấp mới 1141/GP-UBND 20/03/2017
3174 Phan Thị Thùy Dung & Phan Tấn Hồng QH 7,5m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BI 074520; Thửa 5; tờ BĐ 89 Cấp mới 3484/GP-UBND 18/08/2017
3175 Vũ Đình Hà - Hoàng Thị Quỳnh Như QH 5,5m; vỉa hè 3,0, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BX 284007; Thửa 15; tờ BĐ B2.4 Cấp mới 312/GPXD 01/02/2018
3176 Phạm Xuân Quang - Võ Thị Kim Trang Kiệt bê tông 2.5, Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BH 240381; Thửa 633; tờ BĐ 10 Cấp mới 313/GPXD 01/02/2018
3177 Nguyễn Hải Hà - Nguyễn Thị Nhung Phước Tường 2 - 5,5m; vỉa hè 3,0, Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CH 611146; Thửa 119; tờ BĐ 19 Cấp mới 311/GPXD 01/02/2018
3178 Nguyễn Văn Bách - Nguyễn Thị Bích Liên QH 5,5m; vỉa hè 3,0, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng 1318/TB-CNTTPTQĐ1; Thửa 98; tờ BĐ B2-10 Cấp mới 293/GPXD 31/01/2018
3179 Trần Văn Bắc Kiệt bê tông 2.0, Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng Đ 113031; Thửa 858; tờ BĐ 11 Cấp mới 54/GP-UBND 08/01/2018
3180 Nguyễn Xuân An - Võ Thị Ngọc Bảy Tôn Đản - 7.5m; vỉa hè 3.0, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CA 504225; Thửa 1904; tờ BĐ 7 Cấp mới 291/GPXD 31/01/2018